10.2018 Wyznaczyliśmy szlaki w rezerwacie Gorzowskie Murawy

Od dziś możemy bez obawy, że łamiemy prawo, wędrować poprzez niezwykle malownicze obszary naszego rezerwatu! Wspinać się na morenowe wzgórza, podążać “Saharą” aż po “Koniec Świata”. Stało się tak dzięki zgodnemu współdziałaniu RDOŚ-u, ENERISU, Urzędu Miasta w Gorzowie, Stowarzyszeniu Zielone Miasto Gorzów i oczywiście Oddziałowi PTTK Ziemi Gorzowskiej. W premierowym przejściu oznakowanych niemal 6 km szlaków edukacyjno-turystycznych wzięła udział młodzież z SP nr 6, Zespołu Szkół Mechanicznych, LO nr I w Gorzowie Wlkp. i aktywni Gorzowianie. Oglądaną robotę w terenie wykonał zespół: Teresa Mikołajko, Dawid Gdula, Marek Pogorzelec i Zbyszek Rudziński. Przedstawiciel wojewody Pan Ireneusz Madej poczęstował wszystkich słodkimi Grześkami, odbyły się konkursy z nagrodami, było bardzo, bardzo sympatycznie. Symbolicznym zakończeniem prac było umocowanie dwu ostatnich tabliczek przez Panów Józefa Kruczkowskiego i Tomasza Bielańskiego. Bez ich udziału to wydarzenie by nie zaistniało. Krajobrazy polodowcowe, ciągle jeszcze ciekawa i cenna roślinność w granicach miasta dostępne teraz dla KAŻDEGO!

 

Artykuły na TV Gorzów – LINK, oraz Echo Gorzowa – LINK.