Kontakt

Dane adresowe:

Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej

ul. Mieszka I 15/1

66-400 Gorzów Wielkopolski

email: oddzial_pttk_gorzow@wp.pl

konto oddziału:

55 1140 2017 0000 4302 1092 5982

REGON 211024164

NIP 599 25 84 862

KRS 0000140304

Skład Zarządu:

 • Prezes Zarządu Oddziału Zbigniew Rudziński 604 207 243 oddzial_pttk_gorzow@wp.pl
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Marcin Rosół marcin_pttk@wp.pl
 • Skarbnik Lidia Trybała 500 703 632 lidka_pttk@wp.pl
 • Sekretarz Teresa Mikołajko teresa_pttk@wp.pl
 • Komisja d/s Młodzieży,  zapisy na rajdy Hanna Rudzińska 502 085 707 hannarudzinska_pttk@wp.pl
 • Członkowie:
  • Krystyna Nowicka – księgowa krystyna_pttk@wp.pl
  • Dawid Mistak dawid_pttk@wp.pl
  • Anna Molka ankam_pttk@wp.pl

 


Dyżury:

W imieniu Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej – Zbigniew Rudziński

poniedziałek

 • w godz. 12.00-16.00 Kol. Mariusz Krygier – kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, 
  Kol. Zbigniew Rudziński – Prezes Zarządu Oddziału
  w godz. 15.00-16.00 Kol. Lidia Trybała – skarbnik

środa

 • w godz. 12.00-16.00 Kol. Włodzimierz Wołoszyn – sprzedaż materiałów statutowych

piątek

 • w godz. 11.30-15.30 Kol. Władysław Pachowicz – Zastępca Kierownika RPK weryfikacja odznak PTTK

Facebook: www.facebook.com/pttkziemiagorzowska