Rajd 03.2017 poligon wojskowy Wędrzyn – relacja

XXVI Rajd Powitania Wiosny (130 turystów) zaliczony do udanych. Wielka to zasługa Kol. pułkownika Przemysława Mikołajczaka, dzięki któremu poznaliśmy najciekawsze zakątki wędrzyńskiego poligonu. “Ćwiczebne miasto”, wieś, której nie ma, znak drogowy “uwaga czołgi”, rozległe, zdziczałe przestrzenie. Serdecznie dziękujemy. Potem tradycyjne konkursy sprawnościowe, pyszna grochówka, przyjmowanie nowych członków, nagrody, wiersz jednej z turystek i prezentacja nowego zarządu oddziału na czele z Leszkiem Pielinem (Prezes).

Foto Igor Andruch, Hania i Zbyszek Rudziński

 
Tradycyjnie już, dzięki uprzejmości Dawida Mistaka, dołączamy również mapkę z trasą oraz LINK do opisu i kolejnej porcji zdjęć.