Wybory uzupełniające w Oddziale PTTK Ziemi Gorzowskiej

Dziś w siedzibie PTTK przy udziale delegatów na Zjazd Walny Oddziału Zarząd Oddziału dokonał rekonstrukcji swego składu. Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany Zbigniew Rudziński, Wiceprezesem Józef Kruczkowski, Skarbnikiem Lidia Trybała, Sekretarzem Hanna Rudzińska, Członkowie – Iwona Czechowicz, Krystyna Nowicka, Dawid Mistak.