Wyniki etapu rejonowego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”

Znamy już wyniki etapu rejonowego XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”!
Komisja w składzie:
Imię i nazwisko członka Komisji Instytucja/organizacja, którą reprezentuje, stanowisko
1. Włodzimierz Wołoszyn Przewodniczący Komisji Konkursowej – nauczyciel geografii, opiekun szkolnego koła PTTK
2. Władysław Pachowicz Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK
3. Elżbieta Kisiel Sekretarz Komisji Konkursowej; Nauczyciel regionalista, opiekun szkolnego koła PTTK, Członek Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej
4. Ida Gigoła Licencjonowany Pilot i Przewodnik Turystyczny
Zadecydowała, że nasz region na etapie wojewódzkim będą reprezentować prace:

Tytuł pracy Zakątek w sercu Krzeszyc
Autor Maria Martin
Opiekun Iwona Sobków
Szkoła Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Krzeszycach
Tytuł pracy Ludzki człowiek – ksiądz infułat Józef Sondej, czyli wujek mojego dziadka
Autor Natalia Łukjan
Opiekun Teresa Łukjan
Szkoła Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wlkp.
Tytuł pracy Krzeszyce małą Ojczyzną Audry Nowak
Autor Aleksandra Perszka
Opiekun Natalia Haza-Galant
Szkoła Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszycach
Tytuł pracy Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
Autor Andrzej Uwarkin
Opiekun Magdalena Sobasik
Szkoła Gimnazjum nr 1 im. hm Zygmunta Imbirrowicza w Słubicach
Tytuł pracy Gorzów nasz ukochany – wierszykami opisany
Autor Małgorzata Mielnik, Maria Wołoszyn
Opiekun Marta Drost
Szkoła Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp.
Tytuł pracy Miejsca, których nie ma…
Autor Hubert Wierzbicki, Szymon Gurbin, Maurycy Demidowicz, Michał Kuska
Opiekun Małgorzata Sapkowska
Szkoła Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp.
Ponadto komisja konkursowa nagrodziła następujące prace:
Tytuł pracy Wybrany odcinek Wału Pomorskiego oczami nastolatka
Autor Aniela Kortus
Opiekun Marta Drost
Szkoła Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp.
Tytuł pracy Tradycja w rodzinie nie mija…
Autor Aleksandra Traczyńska
Opiekun Małgorzata Traczyńska
Szkoła Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wlkp.
Tytuł pracy Skrzypek jazzowy i ja
Autor Maria Miotk
Opiekun Edyta Kosmalska
Szkoła Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach
Tytuł pracy Pałacowe historie
Autor Julia Makiełła
Opiekun Katarzyna Tomala
Szkoła Gimnazjum nr 1 w Drezdenku
Tytuł pracy Rybacy od pokoleń
Autor Maria Kubiak
Opiekun Wiesława Kaczmarek
Szkoła Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp.
Wyróżnienia otrzymali:
Tytuł pracy Im dalej w las, tym więcej drzew, czyli wędrówka po ścieżkach Bogdańca
Autor Gabriela Kubacka, Nikola Piaskowska
Opiekun Grażyna Kozłowska
Szkoła Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Bogdańcu
Tytuł pracy Pamiętając o przeszłości…
Autor Diana Kulczyk, Patrycja Gruszka
Opiekun Edyta Kosmalska
Szkoła Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach
Tytuł pracy Dobiegniew wczoraj i dziś
Autor Antoni Paluta
Opiekun Ewa Paluta
Szkoła Zespół Szkół w Dobiegniewie

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatu Gorzowskiego, Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. [Wydział Ochrony Przyrody i Rolnictwa, Wydział Sportu, Wydział Kultury, Wydział Promocji
i Informacji], Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp., Euroregion pro Europa Viadrina, PTTK Oddział Ziemi Gorzowskiej.

Nagrody wręczali: Piotr Boboryk – Euroregion pro Europa Viadrina, Leszek Pielin
i Władysław Pachowicz – PTTK Oddział Ziemi Gorzowskiej.
Nad całością czuwała Hanna Rudzińska – koordynator konkursu.